DODR Wrocław

 
Ostatnia aktualizacja: 26.01.2022 11:28:58
Szkolenia wg miejsca realizacji
na terenie powiatu: - rejon świdnicki
Wersja do druku --
Wybór powiatu


Harmonogram w styczniu 2022 r.

Lp.TematFormaTerminZgłoszenie
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 28 92
1 Adaptacja do zmian klimatu. Wpływ produkcji rolnej na zmiany klimatu. szkolenie on-line 2022-01-04 godz. 9.00  
  ul. Świdnica 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówBarbara Staciwa

2Zielony Ład w rolnictwie - szansą dla gospodarstw ekologicznych. szkolenie on-line 2022-01-05 godz. 9.00 
  ul. Świdnica 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówBarbara Staciwa

3Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania grypy ptaków, z uwzględnieniem bioasekuracji. szkolenie on-line 2022-01-10 godz. 9.00 
  ul. Świdnica 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówBarbara Staciwa

4 Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie on-line 2022-01-11 godz. 9:00 
  Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówDominik Wołoszyn

5Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb szkolenie on-line 2022-01-12 godz. 10:00 
  siedziba PZDR | DzierżoniówMałgorzata Wójcik

6 Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem krajowych źródeł białka szkolenie on-line 2022-01-14 godz. 9:00 
  Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówDominik Wołoszyn

7Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniami azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej szkolenie on-line 2022-01-19 godz. 10:00 
  siedziba PZDR | DzierżoniówMałgorzata Wójcik

8Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne w województwie dolnośląskim szkolenie on-line 2022-01-24 godz. 9:00 
  Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów | DzierżoniówDominik Wołoszyn

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kłodzku
ul. Okrzei 6, 57-300 Kłodzko, tel. 74 867 38 01
9Bilansowanie pasz z wykorzystaniem pasz niemodyfikowanych genetycznie ze szczególnym uwzględnieniem krajowych źródeł białka szkolenie on-line 2022-01-18 godz. 8:00  
  PZDR Kłodzko | KłodzkoPatrycja Lewandowska

10Dyrektywa NEC - upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych dotyczących ograniczenia emisji amoniaku do powietrza szkolenie on-line 2022-01-19 godz. 8:00 
  PZDR Kłodzko | KłodzkoJanusz Redmerski

11Mała retencja w gospodarstwach rolnych szkolenie on-line 2022-01-20 godz. 8:00  
  PZDR Kłodzko | KłodzkoJanusz Redmerski

12 Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania grypy ptaków, z uwzględnieniem bioasekuracji szkolenie on-line 2022-01-25 godz. 08.00  
  PZDR Klodzko | KłodzkoDanuta Cybulska

13Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt szkolenie on-line 2022-01-26 godz. 8:00 
  PZDR Kłodzko | KłodzkoPatrycja Lewandowska

14Promocja oraz wsparcie współpracy i różnych form wspólnego działania na obszarach wiejskich szkolenie on-line 2022-01-27 godz. 08.00  
  PZDR Klodzko | KłodzkoDanuta Cybulska

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 17 51
15Ochrona wód przed zanieczyszczeniami amonowymi pochodzącymi ze żródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnymm szkolenie 2022-01-21 godz. 09:00  
  Ząbkowice Śl., Zarząd Dróg Powiatowych ul. Daleka 19, Sala konferencyjna | Ząbkowice Śl.Henryka Studnicka

16Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania grypy ptaków, z uwzględnieniem bioasekuracji.” szkolenie on-line 2022-01-25 godz. 12:00 
  Siedziba PZDR | ZąbkowiceKrzysztof Dyda

17Bezpieczeństwo żywności oraz ochrona zwierząt w szczególności obowiązujących przy uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią szkolenie 2022-01-27 godz. 09:00 
  Świetlica wiejska Sosnowa | Kamieniec ZąbkowickiAgnieszka Kubińska

18Rola wapnowania w procesie produkcji rolniczej. Upowszechnianie wiedzy nt. ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie. szkolenie 2022-01-28 godz. 09:00  
  Ząbkowice Śl., Zarząd Dróg Powiatowych ul. Daleka 19, Sala konferencyjna | Ząbkowice Śl.Henryka Studnicka
Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.


Dział Metodyki Doradztwa Szkoleń i Wydawnictw DODR we Wrocław.