Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "czerwcu" 2022r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Chojnowie
ul. Reja 8, 59-225 Chojnów, tel. 76 818 84 00
XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2022  - szkolenie wyjazdowe 12.06.2022 r., godz. 10:00   Wrocław DODR ul. Zwycięska 8 
XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2022  - szkolenie wyjazdowe 12.06.2022 r., godz. 10:00   Wrocław DODR ul. Zwycięska 8 
XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2022  - szkolenie wyjazdowe 12.06.2022 r., godz. 10:00  Wrocław DODR ul. Zwycięska 8  
XXVI Regionalna Wystawa Zwierząt Hodowlanych 2022  - szkolenie wyjazdowe 12.06.2022 r., godz. 10:00  Wrocław DODR ul. Zwycięska 8 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Złotoryi
ul. Basztowa 12, 59-500 Złotoryja, tel. 76 878 35 42
Bioasekuracja fitosanitarna w aspekcie chorób ziemniaka, w tym bakteriozy pierścieniowej ziemniaka – zagrożenia, infekowanie, eliminacja.  - szkolenie 22.06.2022 r., godz. 10:00  Gospodarstwo rolne, Pyskowice 10A 
Upowszechnianie dobrych praktyk rolniczych mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, programu azotanowego oraz wymagań ramowej dyrektywy wodnej.  - szkolenie on-line 27.06.2022 r., godz. 10:00  Powiat złotoryjski 
Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022  - szkolenie 29.06.2022 r., godz. 09:00  Biuro PZDR Złotoryja 
Wdrożenie nowego WPR w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz płatności bezpośrednich powiązanych z ekoprogramami.  - szkolenie 29.06.2022 r., godz. 10:00   Gierałtowiec 23, gm. Złotoryja 
______________________________ ____________ ____________________