Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "marcu" 2022r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Dzierżoniowie
ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów, tel. 74 831 28 92
Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022.  - szkolenie on-line 01.03.2022 r., godz. 09:00   ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów 
Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022  - szkolenie on-line 02.03.2022 r., godz. 9:00  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów 
Promocja oraz wsparcie współpracy i różnych form wspólnego działania na obszarach wiejskich  - szkolenie on-line 07.03.2022 r., godz. 9:00  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów 
Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt.  - szkolenie on-line 11.03.2022 r., godz. 9:00  ul. Świdnicka 38, 58-200 Dzierżoniów 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Kłodzku
ul. Okrzei 6, 57-300 Kłodzko, tel. 74 867 38 01
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie  - szkolenie on-line 03.03.2022 r., godz.08.00-10.00  PZDR Klodzko 
Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022  - szkolenie 29.03.2022 r., godz. 10:00   Centrum Inicjatyw Wiejskich, Ścinawka Górna 18 A 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Świdnicy
ul. Wałbrzyska 25/27, 58-100 Świdnica, tel. 74 852 20 21
Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 – Ekoschematy  - szkolenie 01.03.2022 r., godz. 10:00   Nowice, świetlica wiejska 
Innowacyjność w gospodarce pasiecznej w kontekście Zielonego Ładu  - szkolenie 07.03.2022 r., godz. 09:00   CKU ul. Wałbrzyska  
Ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb  - szkolenie 08.03.2022 r., godz. 10:00   Witków, sala wiejska 
Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin  - szkolenie 10.03.2022 r., godz. 09:00   Świdnica, siedziba PZDR, ul. Wałbrzyska 25/27 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym  - szkolenie 18.03.2022 r., godz. 09:00   Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego Mokrzeszów 111 
Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022  - szkolenie 21.03.2022 r., godz. 09:00   Świdnica, siedziba PZDR, ul. Wałbrzyska 25/27 
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania grypy ptaków, z uwzględnieniem bioasekuracji.  - szkolenie 24.03.2022 r., godz. 09:00   Zespół Szkół Centrum Kształcenia Mokrzeszów 
Szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin  - szkolenie 28.03.2022 r., godz. 09:00   Siedziba PZDR Świdnica, ul Wałbrzyska 25/27 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wałbrzychu
ul. Mickiewicza 42, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 842 62 72 (607-307-673)
1. Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022  - szkolenie on-line 21.03.2022 r., godz. 10:00  siedziba PZDR 
Ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych zgodnie z Prawem Wodnym  - szkolenie on-line 21.03.2022 r., godz. 12:00  siedziba PZDR 
Nowe działania PROW 2021-2027  - szkolenie on-line 22.03.2022 r., godz. 11:30  PZDR Wałbrzych 
Jak prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów na potrzeby własnego gospodarstwa rolnego  - szkolenie on-line 30.03.2022 r., godz. 10:00  PZDR Wałbrzych 
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Ząbkowicach Śląskich
ul. Daleka 19, 57-200 Ząbkowice Śląskie, tel. 74 815 17 51
Nowe działania PROW 2021-2027  - szkolenie 09.03.2022 r., godz. 09:00  PZDR Ząbkowice Śląskie 
Promocja i sprzedaż produktów lokalnych i regionalnych  - szkolenie 11.03.2022 r., godz. 09:00   Biuro PZDR - ul Daleka 19, Ząbkowice Śl. 
______________________________ ____________ ____________________