Wykaz zaplanowanych szkoleń w miesiącu "lutym" 2022r

Temat Termin Miejsce
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie
ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów, tel. 76 833 43 88
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie  - szkolenie on-line 15.02.2022 r., godz. 09:00   PZDR Głogów 
Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne   - szkolenie on-line 16.02.2022 r., godz. 09:00  PZDR Głogów ul. Morcinka 8 
Rachunkowość rolna - Prowadzenie rachunkowości w rolnictwie  - szkolenie on-line 16.02.2022 r., godz. 12:00   siedziba PZDR Głogów 
Wdrożenie nowej WPR w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz płatności bezpośrednich powiązanych z ekoprogramami  - szkolenie on-line 17.02.2022 r., godz. 10:00   biuro PZDR Głogów 
Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyka – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej  - szkolenie on-line 18.02.2022 r., godz. 09:00   siedziba PZDR Głogów 
Rolnictwo społecznie zrównoważone.Gospodarstwo rolne bazą dla OZE  - szkolenie on-line 21.02.2022 r., godz. 10:00   biuro PZDR Głogów 
Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin  - szkolenie on-line 22.02.2022 r., godz. 09:00   biuro PZDR Głogów 
Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 – Ekoschematy  - szkolenie on-line 23.02.2022 r., godz. 09:00  PZDR Głogów ul. Morcinka 8 
Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkci rolnej  - szkolenie on-line 24.02.2022 r., godz. 10:00  biuro PZDR Głogów 
Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022  - szkolenie on-line 28.02.2022 r., godz. 09:00   PZDR Głogów 
______________________________ ____________ ____________________