S-1

Harmonogram szkoleń

w lutym 2022 roku

Na terenie powiatu: głogowskiego

Lp.TematFormaTermin
 Miejsce |GminaOdpowiedzialny
Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Głogowie
ul. Morcinka 8, 67-200 Głogów, tel. 76 833 43 88
1Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat zapobiegania i zwalczania ASF, szczególnie w zakresie przestrzegania zasad bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie oraz konsekwencji związanych z pojawieniem się choroby w stadzie szkolenie on-line 2022-02-15 godz. 09:00
  PZDR Głogów |GłogówMaria Borsukiewicz

2 Upowszechnianie wiedzy i promocja żywności wysokiej jakości - rolnictwo ekologiczne szkolenie on-line 2022-02-16 godz. 09:00
  PZDR Głogów ul. Morcinka 8 |GłogówKatarzyna Stec

3Rachunkowość rolna - Prowadzenie rachunkowości w rolnictwie szkolenie on-line 2022-02-16 godz. 12:00
  siedziba PZDR Głogów |GłogówAnna Kasprów

4Wdrożenie nowej WPR w zakresie ochrony środowiska i klimatu oraz płatności bezpośrednich powiązanych z ekoprogramami szkolenie on-line 2022-02-17 godz. 10:00
  biuro PZDR Głogów |GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

5 Współpraca oraz wymiana wiedzy pomiędzy nauką a praktyka – upowszechnianie rozwiązań nowych oraz innowacyjnych w produkcji roślinnej szkolenie on-line 2022-02-18 godz. 09:00
  siedziba PZDR Głogów |GłogówAnna Kasprów

6Rolnictwo społecznie zrównoważone.Gospodarstwo rolne bazą dla OZE szkolenie on-line 2022-02-21 godz. 10:00
  biuro PZDR Głogów |GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

7Ograniczenia ryzyka związanego ze stosowania środków ochrony roślin szkolenie on-line 2022-02-22 godz. 09:00
  biuro PZDR Głogów |GłogówAnna Kasprów

8Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 – Ekoschematy szkolenie on-line 2022-02-23 godz. 09:00
  PZDR Głogów ul. Morcinka 8 |GłogówKatarzyna Stec

9Ochrona różnorodności biologicznej w warunkach produkci rolnej szkolenie on-line 2022-02-24 godz. 10:00
  biuro PZDR Głogów |GłogówJustyna Chodorowska-Konieczna

10Zasady wypełniania wniosku o przyznanie płatności w ramach systemu wsparcia bezpośredniego oraz płatności w ramach wybranych działań PROW na rok 2022 szkolenie on-line 2022-02-28 godz. 09:00
  PZDR Głogów |GłogówMaria Borsukiewicz

Ze względu na możliwość zmian w harmonogramie, zainteresowanych prosimy o kontakt z odpowiednim Zespołem Doradców.